Losse tips voor DPS

  • Wanneer je op zoek gaat naar tutorials let er dan op dat het een recente tutorial is. Een tutorial uit 2012 zal je niet erg ver op weg helpen omdat InDesign een aantal updates heeft gehad sinds 2012 en deze updates vooral het hele Folio onderdeel uitgebreid hebben.
  • Let er qua ontwerp op dat je hyperlinks bij voorkeur onderstreept laat. Zeker in de gewone platte tekst. Gebruikers zijn hieraan gewend.
  • Maak je folio gewoon in 1024 x 768 formaat en nog niet in het grotere formaat. Let hier op wanneer je zelf een nieuwe iPad hebt welke als 2048 aan kan, je publiek heeft deze wellicht nog niet!
  • Vergeet niet dat je in inDesign alternate lay-out moet kiezen voor de beide orientaties en niet in 1 document 2 verschillende lay-outs moet kiezen.
  • Vergeet niet dat je folio dezelfde maten en orientatie(s) moet hebben als je inDesign documenten.

 

Nuttige tips van de lead writer van DPS

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2014/11/common-dps-pitfalls.html  waarin hij ingaat op een aantal veel gemaakte fouten.